RADIOWIZJOGRAFIA

skan szczęki

Zdjęcie RVG

 • zdjęcie w wersji elektronicznej widoczne na komputerze, a nie na kliszy
 • najwyższa jakość i bezpieczeństwo


PANTOMOGRAM

Pantomogram jest to obraz radiologiczny wykonany urządzeniem o nazwie pantomograf. Jest to niezbędne badanie diagnostyczne w praktyce lekarza stomatologa! Umożliwia zaplanowanie i bezpieczne przeprowadzenie leczenia!


Zdjęcie to pokazuje:

 • wszystkie zęby w górnym i dolnym łuku zębowym
 • kości szczęki i żuchwy
 • częściowo zatoki szczękowe i staw skroniowo-żychwowy

 

PANTOMOGRAM CYFROWY


Zdjęcie panoramiczne wykonuje się w celu:

 • ogólnej oceny stanu uzębienia i struktur przylegających
 • wykrycia potencjalnych zmian zapalnych dotyczących zębów
 • wykluczenia torbieli i zmian o charakterze nowotworowym w kości szczęki i żuchwy
 • sprawdzenia, czy nie ma zmian okołowierzchołkowych w okolicy korzeni zębów
 • kontroli zębów leczonych kanałowo w przeszłości (czy nie wymagają ponownego leczenia endodontycznego)
 • sprawdzenia, czy dziecko ma wszystkie zawiązki zębów stałych
 • wykluczenia zębów dodatkowych i nadliczbowych
 • wykluczenia zębów zatrzymanych (niewyrżniętych)
 • informacji, czy pacjent ma ósemki, tzw. zęby mądrości (ich zawiązki widać już w wieku 9 lat!)
 • oceny przed leczeniem ortodontycznym
 • oceny przed leczeniem protetycznym w celu sprawdzenia warunków
 • do wykonania: protez, mostów czy implantów
 • bezpiecznego zaplanowania leczenia chirurgicznego - usunięcia zębów (ekstrakcji)
 • oceny stopnia zaawansowania paradontozy i zaplanowania metody leczenia


Pantomogram cyfrowy pozwala na przechowanie obrazu w formie cyfrowej na komputerze przez wiele lat. Pacjent może otrzymać zdjęcie (na płycie CD, drogą mailową) np. w celu konsultacji ortodontycznej. Umożliwia celowaną obróbkę zdjęcia np.: powiększenie, wyostrzenie i wiele innych. Pokazuje 3-krotnie większy obszar, niż 14 zdjęć zębowych (koniecznych do uwidocznienia wszystkich zębów).


Zdjęcie jest:

 • bezbolesne
 • nieinwazyjne
 • trwa kilka - kilkanaście sekund
 • wykonywane w specjalnie przygotowanej pracowni rentgenowskiej w Centrum Stomatologicznym Genesis
 • wykonywane urządzeniem bardzo wysokiej klasy zapewniającym możliwie najlepszą jakość obrazu przy najniższej możliwie dawce promieniowania
 • Umożliwia w razie potrzeby wykonanie tylko niewielkiego fragmentu łuku zębowego (1-2 zęby)
  (bardzo istotne dla dzieci i osób dorosłych z odruchem wymiotnym; ta grupa pacjentów ma problem z wykonaniem pojedynczych, wewnątrzustnych zdjęć zębowych)